dinsdag 1 december 2015

Een veelvoorkomende fout in scripties: foutieve samentrekking

Bij een samentrekking worden twee zinsdelen, woorden, of delen van woorden samengevoegd. Er zijn enkele criteria waaraan samentrekkingen dienen te voldoen: 


Het samengetrokken zinsdeel moet dezelfde betekenis hebben:
•   De beoordelaar gaf Lisanne een voldoende en Mike een onvoldoende
Incorrect: De beoordelaar gaf Lisanne een onvoldoende en Mike een herkansing. In dit geval heeft het werkwoord 'geven' verschillende betekenissen.
Het samengetrokken zinsdeel dient dezelfde grammaticale functie te hebben:
•   Ze heeft haar klasgenoot opgebeld en gefeliciteerd met zijn diploma.
Incorrect: Zij heeft haar klasgenoot opgebeld en gezegd dat ze niet naar de les komt

'Haar klasgenoot' is in de eerste zin lijdend voorwerp en in de tweede zin een meewerkend voorwerp.
Het samengetrokken zinsdeel moet ten opzichte van de persoonsvorm op de juiste plaats in de zin staan:
•   Zij willen hem graag helpen en hopen dat hij komt.
Incorrect: Graag willen zij hem helpen en hopen dat hij komt

De eerste zin begint met een ander zinsdeel. 'Zij' moet daarom in de tweede zin genoemd worden voor het gezegde.
Het samengetrokken zinsdeel moet in zinnen van gelijke rang staan (zie voorbeeld boven).

•   Het verheugt mij dat ik u mag ontvangen en ik hoop dat u een aangename reis beleeft

Incorrect: Het verheugt mij dat ik u mag ontvangen en hoop dat u een aangename reis beleeft

Geen opmerkingen:

Een reactie posten