vrijdag 11 december 2015

Waarom het handig is als een scriptiecorrector ook op inhoud kan nakijken

Wekelijks krijgt Scriptium sollicitaties binnen van mensen die graag voor Scriptium scripties willen nakijken. Omdat de klant een hoge correctiekwaliteit eist en er voor hem veel op het spel staat (niet slagen voor de scriptie heeft grote financiƫle gevolgen en gevolgen voor de kansen op de arbeidsmarkt), dient Scriptium zeer streng te zijn gedurende de sollicitatieprocedure. We hebben al veel kandidaten moeten afwijzen, ondanks het feit dat sommige van die kandidaten goed in taal waren.

Een scriptie nakijken is namelijk een vak apart, een ambacht. Een scriptie dient zeer zorgvuldig te worden nagekeken. Daarom dient een scriptiecorrector haviksogen te hebben, om niets over het hoofd te zien, en meer nog, hij dient uit te kunnen leggen welke fout gemaakt is, in heldere en begrijpelijke taal. Om deze reden heeft een corrector die ook de inhoud van een scriptie kan begrijpen (en kan corrigeren) een voordeel ten opzichte van een corrector die alleen de taal- en spelfouten kan corrigeren. Het is vaak niet voldoende om enkel de verkeerde spelling in een scriptie te corrigeren. Ook onlogische zinsstructuren dienen logisch geschreven en herschreven te worden, en vaak is dit verbonden met de inhoud van een scriptie. Ook moeten inhoudelijke tegenstrijdigheden ontrafeld en rechtgetrokken worden, en voor het optimale resultaat zou de inhoudelijke structuur van een scriptie onder de loep moeten worden genomen.

Scriptium biedt om deze redenen de hoogste kwaliteit scriptiecorrectie van Nederland. Onze inhoudelijke correctie is een unieke service, een service die nergens anders te verkrijgen is. Contacteer ons op info@scriptium.nl of ga naar onze website om je scriptie te laten nakijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten