vrijdag 11 december 2015

Waarom het handig is als een scriptiecorrector ook op inhoud kan nakijken

Wekelijks krijgt Scriptium sollicitaties binnen van mensen die graag voor Scriptium scripties willen nakijken. Omdat de klant een hoge correctiekwaliteit eist en er voor hem veel op het spel staat (niet slagen voor de scriptie heeft grote financiële gevolgen en gevolgen voor de kansen op de arbeidsmarkt), dient Scriptium zeer streng te zijn gedurende de sollicitatieprocedure. We hebben al veel kandidaten moeten afwijzen, ondanks het feit dat sommige van die kandidaten goed in taal waren.

Een scriptie nakijken is namelijk een vak apart, een ambacht. Een scriptie dient zeer zorgvuldig te worden nagekeken. Daarom dient een scriptiecorrector haviksogen te hebben, om niets over het hoofd te zien, en meer nog, hij dient uit te kunnen leggen welke fout gemaakt is, in heldere en begrijpelijke taal. Om deze reden heeft een corrector die ook de inhoud van een scriptie kan begrijpen (en kan corrigeren) een voordeel ten opzichte van een corrector die alleen de taal- en spelfouten kan corrigeren. Het is vaak niet voldoende om enkel de verkeerde spelling in een scriptie te corrigeren. Ook onlogische zinsstructuren dienen logisch geschreven en herschreven te worden, en vaak is dit verbonden met de inhoud van een scriptie. Ook moeten inhoudelijke tegenstrijdigheden ontrafeld en rechtgetrokken worden, en voor het optimale resultaat zou de inhoudelijke structuur van een scriptie onder de loep moeten worden genomen.

Scriptium biedt om deze redenen de hoogste kwaliteit scriptiecorrectie van Nederland. Onze inhoudelijke correctie is een unieke service, een service die nergens anders te verkrijgen is. Contacteer ons op info@scriptium.nl of ga naar onze website om je scriptie te laten nakijken.

Een veelgemaakte scriptiefout: het gebruik van de woorden 'als' en 'indien'

'Als' en 'indien' worden als voegwoorden zeer vaak gebruikt om zinnen met elkaar te verbinden.

Wat is het verschil tussen deze twee woorden?

'Als' is een voegwoord van tijd. Dat wil zeggen dat het wordt gebruikt als de nadruk op tijd wordt gelegd.

In de onderstaande zinnen is het gebruik van het woord 'indien' niet toegestaan:


 • Als de auto komt, stop ik mijn bagage in de kofferbak
 • Geef je het even aan, als het eten klaar is?
 • Ik zal zeer teleurgesteld zijn als ik volgende maand geen 'go' krijg voor mijn scriptie
'Als' en 'indien' worden beide gebruikt als er een voorwaarde wordt gesteld, dus als voegwoord van voorwaarde. 

 • Als/indien ik slaag voor mijn scriptie, geef ik een groot feest
 • Ik zal mijn bachelor niet kunnen halen, als/indien ik geen stageplek vind
 • Als/indien hij zijn excuses aanbiedt, zal ik hem vergeven voor zijn fout
Meer scriptiehulp nodig? Kijk op scriptium.nl voor extra scriptietips

dinsdag 1 december 2015

Een veelvoorkomende fout in scripties: foutieve samentrekking

Bij een samentrekking worden twee zinsdelen, woorden, of delen van woorden samengevoegd. Er zijn enkele criteria waaraan samentrekkingen dienen te voldoen: 


Het samengetrokken zinsdeel moet dezelfde betekenis hebben:
•   De beoordelaar gaf Lisanne een voldoende en Mike een onvoldoende
Incorrect: De beoordelaar gaf Lisanne een onvoldoende en Mike een herkansing. In dit geval heeft het werkwoord 'geven' verschillende betekenissen.
Het samengetrokken zinsdeel dient dezelfde grammaticale functie te hebben:
•   Ze heeft haar klasgenoot opgebeld en gefeliciteerd met zijn diploma.
Incorrect: Zij heeft haar klasgenoot opgebeld en gezegd dat ze niet naar de les komt

'Haar klasgenoot' is in de eerste zin lijdend voorwerp en in de tweede zin een meewerkend voorwerp.
Het samengetrokken zinsdeel moet ten opzichte van de persoonsvorm op de juiste plaats in de zin staan:
•   Zij willen hem graag helpen en hopen dat hij komt.
Incorrect: Graag willen zij hem helpen en hopen dat hij komt

De eerste zin begint met een ander zinsdeel. 'Zij' moet daarom in de tweede zin genoemd worden voor het gezegde.
Het samengetrokken zinsdeel moet in zinnen van gelijke rang staan (zie voorbeeld boven).

•   Het verheugt mij dat ik u mag ontvangen en ik hoop dat u een aangename reis beleeft

Incorrect: Het verheugt mij dat ik u mag ontvangen en hoop dat u een aangename reis beleeft

zaterdag 7 november 2015

Top 3 fouten gemaakt in resultatenhoofdstuk scriptie


 1. De verleden tijd en tegenwoordige tijd worden door elkaar gebruikt. Meestal wordt het resultatenhoofdstuk in verleden tijd geschreven, want het onderzoek is al uitgevoerd. Uitzonderingen zijn zinnen als: ''in de tabel hierboven blijkt...''.
 2. De analyse en het weergeven van de resultaten lopen door elkaar. Maak een scherpe scheiding tussen de presentatie van de resultaten en de analyse ervan. In het resultatenhoofdstuk worden meestal ook enkel de resultaten gepresenteerd, zonder dat er conclusies aan worden verbonden. 
 3. De resultaten slaan te weinig terug op wat er onderzocht moest worden. Dit is nauw verbonden met de validiteit van het onderzoek en of de juiste interview- en/of enquêtevragen zijn gesteld.  
Bekijk het correctieschema van nakijkdienst www.scriptium.nl om de taalkundige en inhoudelijke kwaliteit van je scriptie te toetsen. 

zaterdag 24 oktober 2015

Top 3 fouten gemaakt in conclusie gedeelte van je scriptie


 • De conclusie blijkt een samenvatting van de resultaten te zijn. Het is niet de bedoeling dat je in een conclusie in samenvattende vorm gaat behandelen wat je al eerder hebt behandeld. In de conclusie trek je verbanden tussen de onderzoeksvraag en de resultaten en beantwoord je de onderzoeksvraag. Het behoort een meta-analyse te zijn. 

 • De conclusie sluit niet aan op hetgeen je onderzocht hebt. Het is echter de bedoeling van het conclusie-hoofdstuk dat je een overkoepelende analyse over je gehele onderzoek doet. Het moet betrekking hebben op hetgeen je hebt onderzocht. Dat betekent dus ook dat er geen onderzoeksresultaten in de conclusie worden beschreven die niet eerder in het resultaten- en analysegedeelte aan bod zijn gekomen.

 • Er worden verkeerde verbanden in de conclusie getrokken. Vaak komt het voor dat er gewoon verkeerde conclusies worden getrokken over hetgeen onderzocht is. Ga na of er een logische lijn is in je redeneringen en of de argumenten gestaafd worden door de onderzoeksresultaten en theoretische modellen die je hebt gebruikt. 

Lees op onze tipspagina meer scriptietips over de conclusie. Ga naar onze om te weten hoe we je met onze scriptiehulp bij kunnen staan. 

zaterdag 17 oktober 2015

Top 3 fouten gemaakt in het theoretisch kader van je scriptie

1. Er worden modellen en theorieën gebruikt die niet of nauwelijks gerelateerd zijn aan de onderzoeksvraag/onderzoeksrichting. Let erop dat je de juiste modellen en theorieën gebruikt. Bij een onderzoek waar mensen en hun manier van communiceren centraal staan bijvoorbeeld, moet je niet met organisatie-modellen aankomen.

2. Er worden zeer algemene theorieën gebruikt, bijvoorbeeld de behoefte-piramide van Maslow bij een onderzoek over het veiligheidsbeleid van een gemeente in een wijk. Probeer theorieën te gebruiken die zo nauw mogelijk aansluiten bij je onderzoeksdoel. Zeer algemene theorieën zijn vaak niet bruikbaar voor je onderzoek en voegen weinig tot niets toe aan het geheel.

3. Het niet uitwerken of beschrijven van theorieën, schema's of modellen. Soms worden er zomaar modellen of figuren neergezet, zonder dat er toelichting bij staat. Verwacht niet dat de lezer ook weet wat jij weet. Modellen, theorieën en figuren dienen beschreven of uitgelegd te worden, zodat de lezer ze kan begrijpen.

Moeite met je theoretisch kader? Stop met piekeren en ga voor de ultieme scriptiehulp van of bekijk nog meer scriptietips

partner: Justlin Company
Succesinbeeld – Internet Marketing
Thuiswerk links Expertpagina.be
taalcursussen links tipjes.nl
Bedrijvenoverzicht.jouwthema.nl
Gratis artikel plaatsen 

zondag 4 oktober 2015

5 veelgemaakte fouten in scripties

Hieronder staat een lijst van fouten die veel worden gemaakt bij het schrijven van scripties. Let erop dat je het maken van de onderstaande fouten voorkomt, want ze kunnen de kwaliteit van je scriptie flink verlagen.


 • Het gebruik van de ''ik''-vorm in je scriptie. Het is de bedoeling dat je jezelf uit de scriptie houdt, anders krijgt je scriptie de vorm van een persoonlijk verslag in plaats van een wetenschappelijk onderzoek. Gebruik de derde persoon en schrijf vanuit de organisatie en het bedrijf in plaats van vanuit je eigen ervaring.
 • Een verkeerde opbouw/structuur van je scriptie. Bij een logische opbouw begin je met een inleiding, beschrijf je de probleemstelling, aanleiding en onderzoeksvragen. Vervolgens ga je over op de theorie, dan komt het methode-hoofdstuk, en daarna volgen de resultaten en de analyse van de resultaten. Je sluit af met conclusies en aanbevelingen. Het methode-hoofdstuk kan ook voor de theorie geplaatst worden.
 • Het door elkaar gebruiken van verleden en tegenwoordige tijd, met name in het resultaten-hoofdstuk. Het resultaten-hoofdstuk dient in verleden tijd te worden geschreven, want het onderzoek is al uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn zinnen als: ''uit bovenstaande tabel blijkt...''.  
 • Een slechte onderzoeksvraag formuleren. Een onderzoeksvraag dient logisch, afgebakend, concreet en meetbaar te zijn. Je moet via je onderzoeksvraag niet teveel willen onderzoeken. Ook dienen de begrippen in een onderzoeksvraag meetbaar te zijn en dus concreet te worden geformuleerd. Je hele onderzoek rust op je onderzoeksvraag, en daarom heeft een verkeerd geformuleerde onderzoeksvraag vaak gevolgen voor je gehele scriptie. 
 • Het opstellen van deelvragen die geen betrekking hebben op de centrale onderzoeksvraag. De deelvragen dienen ter beantwoording van de onderzoeksvraag, zij vormen als het ware de puzzelstukjes van de hoofdvraag. Daarom mogen er geen deelvragen worden opgenomen die geen betrekking hebben op de hoofdvraag. 
Als je moeite hebt met één of meerdere van deze punten, kan Scriptium je uit de brand helpen. Ga naar Scriptium voor extra informatie. Bekijk daar onze pagina scriptietips voor nog meer tips en adviezen. Ook op Scriptie Links vind je diverse scriptiesites die je op weg kunnen helpen bij het schrijven van je scriptie.

Gratis artikel plaatsen
Kijkplek.nl plek naar: Artikel plaatsen-persbericht plaatsen-website promoten-linkbuilding
Tekstschrijver J C Muts voor SEO Webteksten
besteonlinewinkels
Hoger in Google
Backlink toevoegen
Artikelbase
Boeken top 10
Gratis linkbuilding


Is inhoudelijk corrigeren van scripties toegestaan?

Het is wettelijk toegestaan om begeleiding, scriptiehulp en constructieve feedback te geven op scripties, ook wanneer het om inhoudelijke feedback gaat. In feite is dit een goede manier om ervoor te zorgen dat de student uiteindelijk op basis van eigen input zijn scriptie naar een hoger niveau tilt. Zowel de student als de onderwijsinstantie, waar de begeleiders meestal geen tijd hebben om intensief de scriptie door te nemen, hebben baat bij deze vorm van hulp.

Het is niet toegestaan om hele stukken van een scriptie of verslag te herschrijven of een scriptie voor een ander te schrijven. Bij Scriptium leveren we een legale dienst, waarbij studenten hun thesis of verslag zowel taalkundig als inhoudelijk kunnen laten nakijken.


Linky.nl - Gratis links plaatsen, aanmelden en toevoegen

startparade

dinsdag 22 september 2015

Corrigeren scriptie: alle info

Op de website van Scriptium staat alle informatie die je nodig hebt voor het laten corrigeren van je scriptie.
Je vindt er onder meer informatie over onze levertijden, tarieven, welke service we precies bieden en wie jouw scriptie onder handen nemen.

partner: Hoger in Google
partner: Goede Samenvatting maken
partner: Email extractor software


Wat Scriptium doet

Scriptium is dé scriptiecorrector van inhoud en taal in Nederland en Vlaanderen. Bij Scriptium kun je je scriptie binnen 16 uur, 48 uur of 7 dagen op zowel taal als inhoud laten nakijken tegen een zeer gunstig tarief. Scriptium biedt:

- kwalitatief hoogwaardige correctie op taal
- inhoudelijk nakijk van inleiding, probleemstelling, onderzoeksvraag, deelvragen, methode, resultaten, analyse, conclusie en aanbevelingen.
 - supersnel gecorrigeerd
- zowel voor scripties in het Engels als scripties in het Nederlands
- nagekeken door topcorrectoren met jarenlange ervaring in het onderwijs of op gebied van schrijven.

Ga naar scriptium.nl voor meer informatie.


Partner: Scriptiespot
Partner: Birthday Horoscope Reading
Partner: Tekstbericht plaatsen
Partner: backlinksplaatsen.nl
Partner: onlinelinktoevoegen.nl
Partner: gratisbacklinktoevoegen.nl
Partner: backlinksregistreren.nl
Partner: gratislinkaanmelden.nl
Partner: gratis link aanmelden
Partner: gratislinkbuilding.com
Partner: Gratis backlink toevoegen
Partner: goeielinks.nl
Partner: backlinkdirectorie.nl
Partner: linkstoevoegen.nl
Partner: destudentplek.nl
Partner: webshops links Linkexplorer.nl
Partner: uwpagina.nl
Partner: hoger in Google
Partner: beginthier.nl
Partner: start
Partner: uwpagina
partner: Gratis internet link aanmelden
Partner: bedrijven site aanmelden

Op vakantie naar Hawaii? Alles over deze magische eilanden> Vakantie Hawaii