zondag 4 oktober 2015

5 veelgemaakte fouten in scripties

Hieronder staat een lijst van fouten die veel worden gemaakt bij het schrijven van scripties. Let erop dat je het maken van de onderstaande fouten voorkomt, want ze kunnen de kwaliteit van je scriptie flink verlagen.


  • Het gebruik van de ''ik''-vorm in je scriptie. Het is de bedoeling dat je jezelf uit de scriptie houdt, anders krijgt je scriptie de vorm van een persoonlijk verslag in plaats van een wetenschappelijk onderzoek. Gebruik de derde persoon en schrijf vanuit de organisatie en het bedrijf in plaats van vanuit je eigen ervaring.
  • Een verkeerde opbouw/structuur van je scriptie. Bij een logische opbouw begin je met een inleiding, beschrijf je de probleemstelling, aanleiding en onderzoeksvragen. Vervolgens ga je over op de theorie, dan komt het methode-hoofdstuk, en daarna volgen de resultaten en de analyse van de resultaten. Je sluit af met conclusies en aanbevelingen. Het methode-hoofdstuk kan ook voor de theorie geplaatst worden.
  • Het door elkaar gebruiken van verleden en tegenwoordige tijd, met name in het resultaten-hoofdstuk. Het resultaten-hoofdstuk dient in verleden tijd te worden geschreven, want het onderzoek is al uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn zinnen als: ''uit bovenstaande tabel blijkt...''.  
  • Een slechte onderzoeksvraag formuleren. Een onderzoeksvraag dient logisch, afgebakend, concreet en meetbaar te zijn. Je moet via je onderzoeksvraag niet teveel willen onderzoeken. Ook dienen de begrippen in een onderzoeksvraag meetbaar te zijn en dus concreet te worden geformuleerd. Je hele onderzoek rust op je onderzoeksvraag, en daarom heeft een verkeerd geformuleerde onderzoeksvraag vaak gevolgen voor je gehele scriptie. 
  • Het opstellen van deelvragen die geen betrekking hebben op de centrale onderzoeksvraag. De deelvragen dienen ter beantwoording van de onderzoeksvraag, zij vormen als het ware de puzzelstukjes van de hoofdvraag. Daarom mogen er geen deelvragen worden opgenomen die geen betrekking hebben op de hoofdvraag. 
Als je moeite hebt met één of meerdere van deze punten, kan Scriptium je uit de brand helpen. Ga naar Scriptium voor extra informatie. Bekijk daar onze pagina scriptietips voor nog meer tips en adviezen. Ook op Scriptie Links vind je diverse scriptiesites die je op weg kunnen helpen bij het schrijven van je scriptie.

Gratis artikel plaatsen
Kijkplek.nl plek naar: Artikel plaatsen-persbericht plaatsen-website promoten-linkbuilding
Tekstschrijver J C Muts voor SEO Webteksten
besteonlinewinkels
Hoger in Google
Backlink toevoegen
Artikelbase
Boeken top 10
Gratis linkbuilding


Geen opmerkingen:

Een reactie posten