zaterdag 24 oktober 2015

Top 3 fouten gemaakt in conclusie gedeelte van je scriptie


  • De conclusie blijkt een samenvatting van de resultaten te zijn. Het is niet de bedoeling dat je in een conclusie in samenvattende vorm gaat behandelen wat je al eerder hebt behandeld. In de conclusie trek je verbanden tussen de onderzoeksvraag en de resultaten en beantwoord je de onderzoeksvraag. Het behoort een meta-analyse te zijn. 

  • De conclusie sluit niet aan op hetgeen je onderzocht hebt. Het is echter de bedoeling van het conclusie-hoofdstuk dat je een overkoepelende analyse over je gehele onderzoek doet. Het moet betrekking hebben op hetgeen je hebt onderzocht. Dat betekent dus ook dat er geen onderzoeksresultaten in de conclusie worden beschreven die niet eerder in het resultaten- en analysegedeelte aan bod zijn gekomen.

  • Er worden verkeerde verbanden in de conclusie getrokken. Vaak komt het voor dat er gewoon verkeerde conclusies worden getrokken over hetgeen onderzocht is. Ga na of er een logische lijn is in je redeneringen en of de argumenten gestaafd worden door de onderzoeksresultaten en theoretische modellen die je hebt gebruikt. 

Lees op onze tipspagina meer scriptietips over de conclusie. Ga naar onze om te weten hoe we je met onze scriptiehulp bij kunnen staan. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten