zaterdag 24 oktober 2015

Top 3 fouten gemaakt in conclusie gedeelte van je scriptie


  • De conclusie blijkt een samenvatting van de resultaten te zijn. Het is niet de bedoeling dat je in een conclusie in samenvattende vorm gaat behandelen wat je al eerder hebt behandeld. In de conclusie trek je verbanden tussen de onderzoeksvraag en de resultaten en beantwoord je de onderzoeksvraag. Het behoort een meta-analyse te zijn. 

  • De conclusie sluit niet aan op hetgeen je onderzocht hebt. Het is echter de bedoeling van het conclusie-hoofdstuk dat je een overkoepelende analyse over je gehele onderzoek doet. Het moet betrekking hebben op hetgeen je hebt onderzocht. Dat betekent dus ook dat er geen onderzoeksresultaten in de conclusie worden beschreven die niet eerder in het resultaten- en analysegedeelte aan bod zijn gekomen.

  • Er worden verkeerde verbanden in de conclusie getrokken. Vaak komt het voor dat er gewoon verkeerde conclusies worden getrokken over hetgeen onderzocht is. Ga na of er een logische lijn is in je redeneringen en of de argumenten gestaafd worden door de onderzoeksresultaten en theoretische modellen die je hebt gebruikt. 

Lees op onze tipspagina meer scriptietips over de conclusie. Ga naar onze om te weten hoe we je met onze scriptiehulp bij kunnen staan. 

zaterdag 17 oktober 2015

Top 3 fouten gemaakt in het theoretisch kader van je scriptie

1. Er worden modellen en theorieën gebruikt die niet of nauwelijks gerelateerd zijn aan de onderzoeksvraag/onderzoeksrichting. Let erop dat je de juiste modellen en theorieën gebruikt. Bij een onderzoek waar mensen en hun manier van communiceren centraal staan bijvoorbeeld, moet je niet met organisatie-modellen aankomen.

2. Er worden zeer algemene theorieën gebruikt, bijvoorbeeld de behoefte-piramide van Maslow bij een onderzoek over het veiligheidsbeleid van een gemeente in een wijk. Probeer theorieën te gebruiken die zo nauw mogelijk aansluiten bij je onderzoeksdoel. Zeer algemene theorieën zijn vaak niet bruikbaar voor je onderzoek en voegen weinig tot niets toe aan het geheel.

3. Het niet uitwerken of beschrijven van theorieën, schema's of modellen. Soms worden er zomaar modellen of figuren neergezet, zonder dat er toelichting bij staat. Verwacht niet dat de lezer ook weet wat jij weet. Modellen, theorieën en figuren dienen beschreven of uitgelegd te worden, zodat de lezer ze kan begrijpen.

Moeite met je theoretisch kader? Stop met piekeren en ga voor de ultieme scriptiehulp van of bekijk nog meer scriptietips

partner: Justlin Company
Succesinbeeld – Internet Marketing
Thuiswerk links Expertpagina.be
taalcursussen links tipjes.nl
Bedrijvenoverzicht.jouwthema.nl
Gratis artikel plaatsen 

zondag 4 oktober 2015

5 veelgemaakte fouten in scripties

Hieronder staat een lijst van fouten die veel worden gemaakt bij het schrijven van scripties. Let erop dat je het maken van de onderstaande fouten voorkomt, want ze kunnen de kwaliteit van je scriptie flink verlagen.


  • Het gebruik van de ''ik''-vorm in je scriptie. Het is de bedoeling dat je jezelf uit de scriptie houdt, anders krijgt je scriptie de vorm van een persoonlijk verslag in plaats van een wetenschappelijk onderzoek. Gebruik de derde persoon en schrijf vanuit de organisatie en het bedrijf in plaats van vanuit je eigen ervaring.
  • Een verkeerde opbouw/structuur van je scriptie. Bij een logische opbouw begin je met een inleiding, beschrijf je de probleemstelling, aanleiding en onderzoeksvragen. Vervolgens ga je over op de theorie, dan komt het methode-hoofdstuk, en daarna volgen de resultaten en de analyse van de resultaten. Je sluit af met conclusies en aanbevelingen. Het methode-hoofdstuk kan ook voor de theorie geplaatst worden.
  • Het door elkaar gebruiken van verleden en tegenwoordige tijd, met name in het resultaten-hoofdstuk. Het resultaten-hoofdstuk dient in verleden tijd te worden geschreven, want het onderzoek is al uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn zinnen als: ''uit bovenstaande tabel blijkt...''.  
  • Een slechte onderzoeksvraag formuleren. Een onderzoeksvraag dient logisch, afgebakend, concreet en meetbaar te zijn. Je moet via je onderzoeksvraag niet teveel willen onderzoeken. Ook dienen de begrippen in een onderzoeksvraag meetbaar te zijn en dus concreet te worden geformuleerd. Je hele onderzoek rust op je onderzoeksvraag, en daarom heeft een verkeerd geformuleerde onderzoeksvraag vaak gevolgen voor je gehele scriptie. 
  • Het opstellen van deelvragen die geen betrekking hebben op de centrale onderzoeksvraag. De deelvragen dienen ter beantwoording van de onderzoeksvraag, zij vormen als het ware de puzzelstukjes van de hoofdvraag. Daarom mogen er geen deelvragen worden opgenomen die geen betrekking hebben op de hoofdvraag. 
Als je moeite hebt met één of meerdere van deze punten, kan Scriptium je uit de brand helpen. Ga naar Scriptium voor extra informatie. Bekijk daar onze pagina scriptietips voor nog meer tips en adviezen. Ook op Scriptie Links vind je diverse scriptiesites die je op weg kunnen helpen bij het schrijven van je scriptie.

Gratis artikel plaatsen
Kijkplek.nl plek naar: Artikel plaatsen-persbericht plaatsen-website promoten-linkbuilding
Tekstschrijver J C Muts voor SEO Webteksten
besteonlinewinkels
Hoger in Google
Backlink toevoegen
Artikelbase
Boeken top 10
Gratis linkbuilding


Is inhoudelijk corrigeren van scripties toegestaan?

Het is wettelijk toegestaan om begeleiding, scriptiehulp en constructieve feedback te geven op scripties, ook wanneer het om inhoudelijke feedback gaat. In feite is dit een goede manier om ervoor te zorgen dat de student uiteindelijk op basis van eigen input zijn scriptie naar een hoger niveau tilt. Zowel de student als de onderwijsinstantie, waar de begeleiders meestal geen tijd hebben om intensief de scriptie door te nemen, hebben baat bij deze vorm van hulp.

Het is niet toegestaan om hele stukken van een scriptie of verslag te herschrijven of een scriptie voor een ander te schrijven. Bij Scriptium leveren we een legale dienst, waarbij studenten hun thesis of verslag zowel taalkundig als inhoudelijk kunnen laten nakijken.


Linky.nl - Gratis links plaatsen, aanmelden en toevoegen

startparade