zaterdag 7 november 2015

Top 3 fouten gemaakt in resultatenhoofdstuk scriptie


  1. De verleden tijd en tegenwoordige tijd worden door elkaar gebruikt. Meestal wordt het resultatenhoofdstuk in verleden tijd geschreven, want het onderzoek is al uitgevoerd. Uitzonderingen zijn zinnen als: ''in de tabel hierboven blijkt...''.
  2. De analyse en het weergeven van de resultaten lopen door elkaar. Maak een scherpe scheiding tussen de presentatie van de resultaten en de analyse ervan. In het resultatenhoofdstuk worden meestal ook enkel de resultaten gepresenteerd, zonder dat er conclusies aan worden verbonden. 
  3. De resultaten slaan te weinig terug op wat er onderzocht moest worden. Dit is nauw verbonden met de validiteit van het onderzoek en of de juiste interview- en/of enquĂȘtevragen zijn gesteld.  
Bekijk het correctieschema van nakijkdienst www.scriptium.nl om de taalkundige en inhoudelijke kwaliteit van je scriptie te toetsen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten